#KingRama9

Popular

#พระราชดำรัส
“ ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ  ห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป ”
.
(พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะครู) .
_ _ _

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#WeLoveKingBhumibol
#KingBhumibol
#KingRama9
#FollowTheFather
#OurBeLovedKing
#ในหลวง
#พระโพธิสัตว์เดินดิน
#เทวดาที่มีลมหายใจ
#เรารักในหลวง
#คิดถึงพ่อสุดหัวใจ
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#พระราชดำรัส “ ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ  ห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป ” . (พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะครู) . _ _ _ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #WeLoveKingBhumibol #KingBhumibol #KingRama9 #FollowTheFather #OurBeLovedKing #ในหลวง #พระโพธิสัตว์เดินดิน #เทวดาที่มีลมหายใจ #เรารักในหลวง #คิดถึงพ่อสุดหัวใจ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รักพ่อ 💛๙
รับสั่ง..'ก่อนที่เราจะเล่นกีฬา ควรคิดเสียก่อนว่า เราจะเล่นเพื่ออะไร'

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ครั้งประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงโปรดกีฬาหลายประเภท เช่น สเก็ตและสกีน้ำแข็ง กอล์ฟเล็ก การแข่งขันรถเล็ก เทนนิส แบดมินตัน เครื่องร่อน เรือใบ ฯลฯ น่าสังเกตว่ากีฬาที่ทรงโปรด มักเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แต่พละกำลังเพียงอย่างเดียว คือ ต้องอาศัยความรู้รอบตัวและเทคนิคไหวพริบ ผนวกกับความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกีฬานั้น ๆ 
เคยมีรับสั่งถึงการเล่นกีฬาของพระองค์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอย่างดีสำหรับนักกีฬาทั่วไปว่า...
รักพ่อ 💛๙ รับสั่ง..'ก่อนที่เราจะเล่นกีฬา ควรคิดเสียก่อนว่า เราจะเล่นเพื่ออะไร' พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดการเล่นกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ครั้งประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงโปรดกีฬาหลายประเภท เช่น สเก็ตและสกีน้ำแข็ง กอล์ฟเล็ก การแข่งขันรถเล็ก เทนนิส แบดมินตัน เครื่องร่อน เรือใบ ฯลฯ น่าสังเกตว่ากีฬาที่ทรงโปรด มักเป็นกีฬาที่ไม่ได้ใช้แต่พละกำลังเพียงอย่างเดียว คือ ต้องอาศัยความรู้รอบตัวและเทคนิคไหวพริบ ผนวกกับความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกีฬานั้น ๆ เคยมีรับสั่งถึงการเล่นกีฬาของพระองค์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอย่างดีสำหรับนักกีฬาทั่วไปว่า..."ก่อนที่เราจะเล่นกีฬา เราควรคิดเสียก่อนว่า เราจะเล่นเพื่ออะไร เราจะเอาชนะเขาได้ด้วยวิธีอะไร" ทรงเล่ากับผู้สื่อข่าวกีฬา ที่เข้าเฝ้า ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ถึงการแข่งขันเรือใบของพระองค์ว่า พระองค์มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า จะต้องเอาชนะให้ได้ จึงทรงศึกษาตำราถึง 4 เล่ม และทรงฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของพระองค์อยู่เสมอ จนทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง (ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันซีเกมส์ ในปี 2520)#สถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ #kingbhumiboladulyadej #kingrama9 #alwaysourbelovedking 👑 cr. 📸 เพจ ตามรอยพ่อ
20 มกราคม 2560 วันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

#ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
20 มกราคม 2560 วันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง

Recents

ครอสติสคริสตัลรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 รีวิวผลงานสวยๆจากลูกค้า #ครอสติสคริสตัลงานดีไอวายที่ใครทำก็สวย

Make to order งานสั่งทำตามใจลูกค้า เอกลักษณ์เฉพาะคุณที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

Diamond Cross Stitch ครอสติสคริสตัล ครอสติสแนวใหม่ ทำง๊ายง่าย สวยหรู ✨
ครอสติสคริสตัลรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 รีวิวผลงานสวยๆจากลูกค้า #ครอสติสคริสตัลงานดีไอวายที่ใครทำก็สวย Make to order งานสั่งทำตามใจลูกค้า เอกลักษณ์เฉพาะคุณที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก Diamond Cross Stitch ครอสติสคริสตัล ครอสติสแนวใหม่ ทำง๊ายง่าย สวยหรู ✨"Everyone is an artist" ✨ 🍭T: 081-8239530 🍭Line iD: saowaluckdeedy goo.gl/WUP81R 🍭www.easydiy4u.com 🍭Facebook: goo.gl/VYgB4o www.facebook.com/easydiycrystal 🍭IG: https://instagram.com/easydiy_crystal 😻แม่ค้าดีดี้ยินดีให้บริการค่ะ 😽 #photos #ครอสติส #ครอสติสคริสตัล #แต่งบ้าน #ของขวัญ #home #งานฝีมือ #diy #งานศิลปะ #ของจริงสวยกว่าในรูป #ของแต่งบ้าน #handmade #diamondcrossstitch #crossstitch #sell #art #furniture #homedecoration #handicraft #craft #artgallery #photoframe #photogallery #artforsale #รับติดรูปครอสติสคริสตัล #kingrama9 #รูป5Dมีประกายระยิบระยับ
ณ แม่กำปอง #kingrama9 #kingbhumibol #deartechiangmai
💛 #Kingrama9
อย่าจดจำแต่ภาพพระพักตร์ที่นิ่งขรึม
โปรดระลึกถึงภาพพระสรวล 
และความมีอารมณ์ขันของพระองค์ด้วย😊

ขอน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
•
•
•
•
•
•
•
#คิดถึงในหลวง
#postcardfromsomewhere 
#someonesbag #kingrama9 #kingbhumibol #love
อย่าจดจำแต่ภาพพระพักตร์ที่นิ่งขรึม โปรดระลึกถึงภาพพระสรวล และความมีอารมณ์ขันของพระองค์ด้วย😊 ขอน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ • • • • • • •#คิดถึงในหลวง #postcardfromsomewhere #someonesbag #kingrama9 #kingbhumibol #love
อย่าจดจำแต่ภาพพระพักตร์ที่นิ่งขรึม
โปรดระลึกถึงภาพพระสรวล 
และความมีอารมณ์ขันของพระองค์ด้วย😊

ขอน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
•
•
•
•
•
•
•
#คิดถึงในหลวง
#postcardfromsomewhere 
#someonesbag #kingrama9 #kingbhumibol
อย่าจดจำแต่ภาพพระพักตร์ที่นิ่งขรึม โปรดระลึกถึงภาพพระสรวล และความมีอารมณ์ขันของพระองค์ด้วย😊 ขอน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ • • • • • • •#คิดถึงในหลวง #postcardfromsomewhere #someonesbag #kingrama9 #kingbhumibol
อย่าจดจำแต่ภาพพระพักตร์ที่นิ่งขรึม
โปรดระลึกถึงภาพพระสรวล 
และความมีอารมณ์ขันของพระองค์ด้วย😊

ขอน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
•
•
•
•
•
•
•
#คิดถึงในหลวง
#postcardfromsomewhere 
#someonesbag #kingrama9 #kingbhumibol #love
อย่าจดจำแต่ภาพพระพักตร์ที่นิ่งขรึม โปรดระลึกถึงภาพพระสรวล และความมีอารมณ์ขันของพระองค์ด้วย😊 ขอน้อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ • • • • • • •#คิดถึงในหลวง #postcardfromsomewhere #someonesbag #kingrama9 #kingbhumibol #love
“…คิดถึงเสมอ… ” 👨🏻👑⭐ ☄🌼🌼🌼 ❞ 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
🙏🏻 My • K i n g 🇹🇭 👨 👑 Kingbhumiboladulyadej 🇹🇭 💛 🙏🏻 プミポン国王 💛 Our father is the best in our mind. 🙏 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀ ⠀👨 👑 Kingrama9 🌼  รัชกาลที่๙ 🌼 Forever in our Hearts 💛 Forever 💛 👑 👨 In Remembrance of H.M. King Bhumibol 🙇🏻 ⠀⠀🇹🇭 วันที่ ๔๖๕ ☄ ๘๗ วัน 💛 (๑ ปี ๑๐๔ วัน) 🌼 วันที่พ่อได้พัก 🌼⠀⠀⠀☁️ 🕊 เสด็จสู่สวรรคาลัย ☄☁️🕊☁️🕊☁️🕊⠀⠀⠀⠀
☄ วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 🌼 ( 20 January 2018 )⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀🙇 ส ถิ ต อ ยู่ ใ น ใ จ ต ร า บ นิ รั น ด ร์ 🙏
💛 Always our belღve KiNG | ๙ | 🇹🇭
⠀⠀⠀⠀🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭
☄ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ ☄
#IwasBornInThereignOfKingramaixofThailand
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#๙
#KingBhumibol 
#Kingbhumiboladulyadej 
#プミポン国王
#Kingrama9
#KingOfThailand 
#King 
#รัชกาลที่๙
#รัชกาลที่9
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#ฉันเกิดในรัชกาลที่9
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#ธสถิตในดวงใจนิรันดร์
#Kyobangkoku #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク #방콕
#sketch 
#portrait
#artoftheday
#instagram
#book 
#hat
#lifestyle
“…คิดถึงเสมอ… ” 👨🏻👑⭐ ☄🌼🌼🌼 ❞ 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 🙏🏻 My • K i n g 🇹🇭 👨 👑 Kingbhumiboladulyadej 🇹🇭 💛 🙏🏻 プミポン国王 💛 Our father is the best in our mind. 🙏 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀ ⠀👨 👑 Kingrama9 🌼  รัชกาลที่๙ 🌼 Forever in our Hearts 💛 Forever 💛 👑 👨 In Remembrance of H.M. King Bhumibol 🙇🏻 ⠀⠀🇹🇭 วันที่ ๔๖๕ ☄ ๘๗ วัน 💛 (๑ ปี ๑๐๔ วัน) 🌼 วันที่พ่อได้พัก 🌼⠀⠀⠀☁️ 🕊 เสด็จสู่สวรรคาลัย ☄☁️🕊☁️🕊☁️🕊⠀⠀⠀⠀ ☄ วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ 🌼 ( 20 January 2018 )⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀🙇 ส ถิ ต อ ยู่ ใ น ใ จ ต ร า บ นิ รั น ด ร์ 🙏 💛 Always our belღve KiNG | ๙ | 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ☄ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ ☄#IwasBornInThereignOfKingramaixofThailand #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #๙ #KingBhumibol #Kingbhumiboladulyadej #プミポン国王 #Kingrama9 #KingOfThailand #King #รัชกาลที่๙ #รัชกาลที่9 #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #Kyobangkoku #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국 #Bangkok #バンコク #방콕 #sketch #portrait #artoftheday #instagram #book #hat #lifestyle
ขอบคุณสำหรับของขวัญ ชิ้นพิเศษ ชิ้นสำคัญ มีคุณค่าทางจิตใจมากๆ ขอบคุณนะคะน้าต้อมคนสวย คนดี ของหลานๆ #vacation #kingrama9 #kingofthailand #kingofkings #thailand #kyleumathailandtrip2017
20.00 คิดถึงพระองค์ท่าน
:
:
#ทำไมต้องร้องไห้ 
#kingrama9
โอ้ยามเย็น	
จวบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรณ์
ยามไร้ความสว่างห่างทินกร	
ยามรักจำจะจรจากกันไป
#kingrama9
โอ้ยามเย็น จวบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรณ์ ยามไร้ความสว่างห่างทินกร ยามรักจำจะจรจากกันไป#kingrama9
ระหว่งที่สวดมนต์ มีคนเอารูปในหลวง ร.9 มาแขวน แค่เห็นก็น้ำตาไหลด้วยความปิติ #bodhgaya #gaya #kingbhumibol #kingrama9 #india #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
A small bust of King Bhumibol (Rama IV) depicted him during monkhood period, limited edition sculptural work by Bangkok based artist @snakelek - ceramic on wodden base| #kingrama9 #kingbhumibol myhaven #myspace #livingwithwhatyoulove #livingwithart #livingwithantiques #livingwithflowers #livingwithbooks #interior #prop #style #mixandmatch #eclectic
🙏🙏🙏 🍀🌾💛 #KeepCalmAndPaintOn ✍️🎨🖌️ #gypzpaint2018 (ภาพที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2017) เริ่ม 09:00 น. จบ 12:59 น.ประมาณ 4 ช.ม. 😁 20/01/18 เสร็จสมบรูณ์ พร้อมส่งมอบให้ผู้รับได้แล้ว 🍀 #Art by #Soul #KingRama9 #kingbhumibhol #kingbhumibholadulyadej🇹🇭❤️
20 มกราคม 2560 วันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

#ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
20 มกราคม 2560 วันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
💛ᴾᴿᴱ ᴮᴵᴿᵀᴴᴰᴬᵞ ᴳᴵᶠᵀ ᶠᴿᴼᴹ ᴹᵞ ‘ᴸᴵᴸˢᴵˢ @farfarra #kingbhumibol #kingrama9 #royalist
Worapol – King Rama IX – 11, Buy artwork online link in bio #onarto #bangkok #artist #asianart
มันก้อจะมันๆๆหน่อยๆ อิๆ ส่ายๆนิดๆ สนุกๆ อิๆๆ 
Lot of fun at the park in the morning 😘🤣#areobic #thepark #kingrama9 #saturday#selfies 🤳
มันก้อจะมันๆๆหน่อยๆ อิๆ ส่ายๆนิดๆ สนุกๆ อิๆๆ Lot of fun at the park in the morning 😘🤣#areobic #thepark #kingrama9 #saturday #selfies 🤳
วันนี้ได้ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิลมา 1 กำ เอามาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 🙏🏻🌼 ดอกดารารัตน์นี้ เป็นดอกไม้ที่ในหลวง ๙ ทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งแรกที่พบรักกัน ❤️: #kingrama9 It's an Enchanted Love, Simplicity & Elegance ให้เรา Love indeed The Wedding Planner and Decoration Organizer ดูแลวันสำคัญของคุณ
www.facebook.com/loveindeedthewedding
instagram : http://instagram.com/loveindeedthewedding
Tel. 083-0733139 
Line : okeky
E-mail : loveindeed.okeky@gmail.com
#loveindeedthewedding #loveindeed #wedding #weddingdeco # weddingplanning #decoration #organizer #flower #bride #groom #love #weddingplanner #cake #event #weddingthailand #elegrance
#dreamwedding #weddingreception #luxurขฉyweddings #champagne #prewedding #photo #flowershow #weddingshowcase #wemagazine #sitdowndinner #dinner #longtable #westernseat
วันนี้ได้ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิลมา 1 กำ เอามาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 🙏🏻🌼 ดอกดารารัตน์นี้ เป็นดอกไม้ที่ในหลวง ๙ ทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งแรกที่พบรักกัน ❤️: #kingrama9 It's an Enchanted Love, Simplicity & Elegance ให้เรา Love indeed The Wedding Planner and Decoration Organizer ดูแลวันสำคัญของคุณ www.facebook.com/loveindeedthewedding instagram : http://instagram.com/loveindeedthewedding Tel. 083-0733139 Line : okeky E-mail : loveindeed.okeky@gmail .com#loveindeedthewedding #loveindeed #wedding #weddingdeco # weddingplanning #decoration #organizer #flower #bride #groom #love #weddingplanner #cake #event #weddingthailand #elegrance #dreamwedding #weddingreception #luxurขฉyweddings #champagne #prewedding #photo #flowershow #weddingshowcase #wemagazine #sitdowndinner #dinner #longtable #westernseat
วันนี้ได้ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิลมา 1 กำ เอามาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 🙏🏻🌼 ดอกดารารัตน์นี้ เป็นดอกไม้ที่ในหลวง ๙ ทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งแรกที่พบรักกัน ❤️: #kingrama9 It's an Enchanted Love, Simplicity & Elegance ให้เรา Love indeed The Wedding Planner and Decoration Organizer ดูแลวันสำคัญของคุณ
www.facebook.com/loveindeedthewedding
instagram : http://instagram.com/loveindeedthewedding
Tel. 083-0733139 
Line : okeky
E-mail : loveindeed.okeky@gmail.com
#loveindeedthewedding #loveindeed #wedding #weddingdeco # weddingplanning #decoration #organizer #flower #bride #groom #love #weddingplanner #cake #event #weddingthailand #elegrance
#dreamwedding #weddingreception #luxurขฉyweddings #champagne #prewedding #photo #flowershow #weddingshowcase #wemagazine #sitdowndinner #dinner #longtable #westernseat
วันนี้ได้ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิลมา 1 กำ เอามาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 🙏🏻🌼 ดอกดารารัตน์นี้ เป็นดอกไม้ที่ในหลวง ๙ ทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งแรกที่พบรักกัน ❤️: #kingrama9 It's an Enchanted Love, Simplicity & Elegance ให้เรา Love indeed The Wedding Planner and Decoration Organizer ดูแลวันสำคัญของคุณ www.facebook.com/loveindeedthewedding instagram : http://instagram.com/loveindeedthewedding Tel. 083-0733139 Line : okeky E-mail : loveindeed.okeky@gmail .com#loveindeedthewedding #loveindeed #wedding #weddingdeco # weddingplanning #decoration #organizer #flower #bride #groom #love #weddingplanner #cake #event #weddingthailand #elegrance #dreamwedding #weddingreception #luxurขฉyweddings #champagne #prewedding #photo #flowershow #weddingshowcase #wemagazine #sitdowndinner #dinner #longtable #westernseat
วันนี้ได้ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิลมา 1 กำ เอามาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 🙏🏻🌼 ดอกดารารัตน์นี้ เป็นดอกไม้ที่ในหลวง ๙ ทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งแรกที่พบรักกัน ❤️: #kingrama9 It's an Enchanted Love, Simplicity & Elegance ให้เรา Love indeed The Wedding Planner and Decoration Organizer ดูแลวันสำคัญของคุณ
www.facebook.com/loveindeedthewedding
instagram : http://instagram.com/loveindeedthewedding
Tel. 083-0733139 
Line : okeky
E-mail : loveindeed.okeky@gmail.com
#loveindeedthewedding #loveindeed #wedding #weddingdeco # weddingplanning #decoration #organizer #flower #bride #groom #love #weddingplanner #cake #event #weddingthailand #elegrance
#dreamwedding #weddingreception #luxurขฉyweddings #champagne #prewedding #photo #flowershow #weddingshowcase #wemagazine #sitdowndinner #dinner #longtable #westernseat
วันนี้ได้ดอกดารารัตน์ หรือ ดอกแดฟโฟดิลมา 1 กำ เอามาสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 🙏🏻🌼 ดอกดารารัตน์นี้ เป็นดอกไม้ที่ในหลวง ๙ ทรงพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งแรกที่พบรักกัน ❤️: #kingrama9 It's an Enchanted Love, Simplicity & Elegance ให้เรา Love indeed The Wedding Planner and Decoration Organizer ดูแลวันสำคัญของคุณ www.facebook.com/loveindeedthewedding instagram : http://instagram.com/loveindeedthewedding Tel. 083-0733139 Line : okeky E-mail : loveindeed.okeky@gmail .com#loveindeedthewedding #loveindeed #wedding #weddingdeco # weddingplanning #decoration #organizer #flower #bride #groom #love #weddingplanner #cake #event #weddingthailand #elegrance #dreamwedding #weddingreception #luxurขฉyweddings #champagne #prewedding #photo #flowershow #weddingshowcase #wemagazine #sitdowndinner #dinner #longtable #westernseat
He will stay in my mind #kingrama9 #drawing #portrait #pencils #thailand
💛 19.01.2018
ผ่านมาทีไรต้องแวะ
#royalpyre #royalcremation #kingbhumibholadulyadej #kingrama9
ไม่ได้วาดเก่งแต่วาดด้วยใจครับ ภูมิใจที่ได้วาดครับ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ 🙏🙏🙏✍🏻🇹🇭 นาย หัษฐพรรษ งานไพโรจน์ #drawing #draw #king #kingrama9 #thailand #thailandking #scarhand #taidraw
ไม่ได้วาดเก่งแต่วาดด้วยใจครับ ภูมิใจที่ได้วาดครับ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ 🙏🙏🙏✍🏻🇹🇭 นาย หัษฐพรรษ งานไพโรจน์ #drawing #draw #king #kingrama9 #thailand #thailandking #scarhand #taidraw
• บันทึกจิตรกรอาสา ๖๑๗ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ข้าราชการสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และจิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่ ๙ ร่วมกันถอดและเคลื่อนย้ายฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศฯ #ในหลวงรัชกาลที่๙พระราชาตลอดไป #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗ #kingrama9 #kingbhumibol
• บันทึกจิตรกรอาสา ๖๑๗ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ข้าราชการสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และจิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่ ๙ ร่วมกันถอดและเคลื่อนย้ายฉากบังเพลิงประกอบพระเมรุมาศฯ #ในหลวงรัชกาลที่๙พระราชาตลอดไป #จิตรกรฉากบังเพลิงรัชกาลที่๙ #จิตรกรอาสา๖๑๗ #kingrama9 #kingbhumibol
Father of the land. Paint from Thai soil. #kingrama9 #belovedking #normie_arts #travelfair
“…คิดถึงเสมอ… ” 👨🏻👑⭐ ☄🌼🌼🌼 ❞ 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
🙏🏻 My • K i n g 🇹🇭 👨 👑 Kingbhumiboladulyadej 🇹🇭 💛 🙏🏻 プミポン国王 💛 Our father is the best in our mind. 🙏 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀ ⠀👨 👑 Kingrama9 🌼  รัชกาลที่๙ 🌼 Forever in our Hearts 💛 Forever 💛 👑 👨 In Remembrance of H.M. King Bhumibol 🙇🏻 ⠀⠀🇹🇭 วันที่ ๔๖๔ ☄ ๘๖ วัน 💛 (๑ ปี ๑๐๓ วัน) 🌼 วันที่พ่อได้พัก 🌼⠀⠀⠀☁️ 🕊 เสด็จสู่สวรรคาลัย ☄☁️🕊☁️🕊☁️🕊⠀⠀⠀⠀
☄ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 🌼 ( 19 January 2018 )⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀🙇 ส ถิ ต อ ยู่ ใ น ใ จ ต ร า บ นิ รั น ด ร์ 🙏
💛 Always our belღve KiNG | ๙ | 🇹🇭
⠀⠀⠀⠀🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭
☄ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ ☄
#IwasBornInThereignOfKingramaixofThailand
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#๙
#KingBhumibol 
#Kingbhumiboladulyadej 
#プミポン国王
#Kingrama9
#KingOfThailand 
#King 
#รัชกาลที่๙
#รัชกาลที่9
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#ฉันเกิดในรัชกาลที่9
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#ธสถิตในดวงใจนิรันดร์
#Kyobangkoku #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク #방콕
#portrait
#artoftheday
#instagram
#sawasdee
#book
#travel
“…คิดถึงเสมอ… ” 👨🏻👑⭐ ☄🌼🌼🌼 ❞ 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 🙏🏻 My • K i n g 🇹🇭 👨 👑 Kingbhumiboladulyadej 🇹🇭 💛 🙏🏻 プミポン国王 💛 Our father is the best in our mind. 🙏 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀ ⠀👨 👑 Kingrama9 🌼  รัชกาลที่๙ 🌼 Forever in our Hearts 💛 Forever 💛 👑 👨 In Remembrance of H.M. King Bhumibol 🙇🏻 ⠀⠀🇹🇭 วันที่ ๔๖๔ ☄ ๘๖ วัน 💛 (๑ ปี ๑๐๓ วัน) 🌼 วันที่พ่อได้พัก 🌼⠀⠀⠀☁️ 🕊 เสด็จสู่สวรรคาลัย ☄☁️🕊☁️🕊☁️🕊⠀⠀⠀⠀ ☄ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 🌼 ( 19 January 2018 )⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀🙇 ส ถิ ต อ ยู่ ใ น ใ จ ต ร า บ นิ รั น ด ร์ 🙏 💛 Always our belღve KiNG | ๙ | 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ☄ ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติ ☄#IwasBornInThereignOfKingramaixofThailand #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #๙ #KingBhumibol #Kingbhumiboladulyadej #プミポン国王 #Kingrama9 #KingOfThailand #King #รัชกาลที่๙ #รัชกาลที่9 #ฉันเกิดในรัชกาลที่๙ #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ธสถิตในดวงใจนิรันดร์ #Kyobangkoku #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국 #Bangkok #バンコク #방콕 #portrait #artoftheday #instagram #sawasdee #book #travel
The Royal Crematorium for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej
The Royal Crematorium for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ 😊
ดีใจมากๆ 😍
#kingrama9
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ 😊 ดีใจมากๆ 😍#kingrama9
A portrait of the late King of Thailand, HM King Bhumibol Adulyadej the Great. 👑🇹🇭 My talented boyfriend splendidly painted this for me. 🎨👬 @kbrinkmanisbrimanis Oil on canvas. #painting #drawing #art #artyfarty #artwork #kingofthailand #kingofsiam #kingrama9 #memorial #kingbhumiboladulyadej #alwaysourbelovedking #bhumibol #thai #thailand #royal #chakri #oilpainting #powerful #oiloncanvas #yellow #red #militaryuniform #fieldmarshall #medals #royaldecoration #decorandmode #london
🙏🏼ตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทย🙏🏼
••
••
••
••
#thailand #kingrama9 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
🙏🏼ตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทย🙏🏼 •• •• •• ••#thailand #kingrama9 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭