#ในหลวง

Popular

#พระราชดำรัส
“ ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ  ห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป ”
.
(พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะครู) .
_ _ _

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#WeLoveKingBhumibol
#KingBhumibol
#KingRama9
#FollowTheFather
#OurBeLovedKing
#ในหลวง
#พระโพธิสัตว์เดินดิน
#เทวดาที่มีลมหายใจ
#เรารักในหลวง
#คิดถึงพ่อสุดหัวใจ
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#พระราชดำรัส “ ถ้าครูไม่ห่วงประโยชน์ที่ควรจะห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ์ และ  ห่วงรายได้กันมากเข้า ๆ แล้ว จะเอาจิตเอาใจที่ไหน มาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญของเด็ก ความห่วงในสิ่งเหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ บั่นทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้ พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาอีกต่อไป ” . (พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะครู) . _ _ _ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #WeLoveKingBhumibol #KingBhumibol #KingRama9 #FollowTheFather #OurBeLovedKing #ในหลวง #พระโพธิสัตว์เดินดิน #เทวดาที่มีลมหายใจ #เรารักในหลวง #คิดถึงพ่อสุดหัวใจ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ลาไกล...คำสั้นๆแต่น้ำตาไหล #พระเมรุมาศ #ลาไกล #ยามเย็น #ในหลวง #รัชกาลที่๙
อยากได้รับพระราชทานพรแบบนี้ทุกปีจัง #พรปีใหม่ #ในหลวง #รัชกาลที่9
จารึกไว้ให้จดจำ พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙
#1 #พระเมรุมาศ #ในหลวง #รัชกาลที่๙ 
Cr. ไทยรัฐ
พระสุรเสียง พระราชทานพรปีใหม่ ปี๒๕๕๗(ปีสุดท้าย) #พรปีใหม่ #ในหลวง #รัชกาลที่9
จารึกไว้ให้จดจำ พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙
#2 #พระเมรุมาศ #ในหลวง #รัชกาลที่๙ 
Cr. ไทยรัฐ
20 มกราคม 2560 วันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

#ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
20 มกราคม 2560 วันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
จารึกไว้ให้จดจำ พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ ๙
#1 #พระเมรุมาศ #ในหลวง #รัชกาลที่๙ 
Cr. ไทยรัฐ #Repost @we_love_kingbhumibol

Recents

🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
กรมศิลปากร ปฏิบัติงานรื้อถอนพระเมรุมาศ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างเป็นทางการ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการจัดแสดงถาวร ณ พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี และสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม
----
Thailand’s Fine Arts Department has been proceeding the demolition of the Royal Crematorium and its components after the Royal Cremation Ceremony of the late King Bhumibol Adulyadej at Sanam Luang, Bangkok. The exhibitions of the late King’s Royal Cremation will be exhibited at the Museum Klong 5, Pathum Thani Province; also the Traditional Art Museum of Fine Arts Department in Nakohn Pathom Province.
----
Photos: Prasert Thepsri - ประเสริฐ เทพศรี #ในหลวง #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #bhumiboladulyadej #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 กรมศิลปากร ปฏิบัติงานรื้อถอนพระเมรุมาศ หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างเป็นทางการ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการจัดแสดงถาวร ณ พิพิธภัณฑ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี และสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม ---- Thailand’s Fine Arts Department has been proceeding the demolition of the Royal Crematorium and its components after the Royal Cremation Ceremony of the late King Bhumibol Adulyadej at Sanam Luang, Bangkok. The exhibitions of the late King’s Royal Cremation will be exhibited at the Museum Klong 5, Pathum Thani Province; also the Traditional Art Museum of Fine Arts Department in Nakohn Pathom Province. ---- Photos: Prasert Thepsri - ประเสริฐ เทพศรี #ในหลวง #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #bhumiboladulyadej #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭
--The young prince and his older brother--
Canson Moulin du Roy /300 gsm hot press 
with Daniel Smith and Sennelier watercolors

#watercolor #watercolor #art #painting #portrait #thai  #thailand #artwork 
#paint #draw  #สีน้ำ #ในหลวง #รัชกาลที่9
#ภาพสีน้ำ #水彩 #acquerello #aquarelle
ตัวอย่างผลงาน กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9 ร.9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีไฟล์ภาพ HD ในหลวง ร.9 และพระราชินี สวยๆมากมาย ทั้งใส่กรอบพร้อมขาย หรือสั่งทำตามแบบที่ต้องการ. งานปราณีตสวยงาม. สั่งทำได้ทั้งขนาดเล็ก 4x6 นิ้ว จนถึง ขนาดใหญ่ 2-3เมตร ราคาไม่แพง 
ติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 
website: www.bangkokframe.com 
Email : sales@bangkokframe.com 
Facebook Facebook.com/bangkokframe 
Line@ :@bangkokframe
 IG : bangkokframe
.
.
.
.
.
.
.
 #ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบสวยๆ #ร.9 #รูปในหลวงสวยๆ #ราชินี #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #Thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ภาพในหลวงหายาก #ภูมิพล #พระราชา
ตัวอย่างผลงาน กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9 ร.9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีไฟล์ภาพ HD ในหลวง ร.9 และพระราชินี สวยๆมากมาย ทั้งใส่กรอบพร้อมขาย หรือสั่งทำตามแบบที่ต้องการ. งานปราณีตสวยงาม. สั่งทำได้ทั้งขนาดเล็ก 4x6 นิ้ว จนถึง ขนาดใหญ่ 2-3เมตร ราคาไม่แพง ติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com Email : sales@bangkokframe .com Facebook Facebook.com/bangkokframe [email protected] :@bangkokframe IG : bangkokframe . . . . . . .#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบสวยๆ #ร.9 #รูปในหลวงสวยๆ #ราชินี #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #Thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ภาพในหลวงหายาก #ภูมิพล #พระราชา
#พระนามในหลวงรัชกาลที่9 
สมเด็จย่า พระเชษฐภคินี ( สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8) ทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่า
#พระนามในหลวงรัชกาลที่9 สมเด็จย่า พระเชษฐภคินี ( สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8) ทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่า "เล็ก"#ในหลวง #รัชกาลที่๙
🇧🇪🇹🇭🇹🇭🇧🇪
สมเด็จพระราชินีมาธิลด์แห่งเบลเยียม ครั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานพราะราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อปีค.ศ. 2017
----
Her Majesty Queen Mathilde of the Belgians attended the Royal Cremation Ceremony of the late King Bhumibol Adulyadej at the Royal Crematorium in Bangkok, 2017.
----
Sa Majesté la Reine Mathilde des Belges a participé à la Cérémonie de la Crémation Royale du défunt Roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande au Crematorium Royal en Bangkok, 2017.
----
Hare Majesteit de Koningin Mathilde der Belgen aan de Koninklijke Crematieceremonie van de Koning Bhumibol Adulyadej in het Koninklijk Crematorium te Bangkok, 2017.
----
Ihre Majestät die Königin Mathilde der Belgier bei der Königlichen Feuerbestattung des Königs Bhumibol Adulyadej im Königlichen Krematorium in Bangkok, 2017.
----
#queenmathilde #reinemathilde #koninginmathilde #königinmathilde #belgianroyals #belgianroyalfamily #monarchiebelge #palaisroyal #koninklijkhuis #belgium #belgique #belgië #belgien #ในหลวง #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #bhumiboladulyadej #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇧🇪🇧🇪🇹🇭
🇧🇪🇹🇭🇹🇭🇧🇪 สมเด็จพระราชินีมาธิลด์แห่งเบลเยียม ครั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานพราะราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อปีค.ศ. 2017 ---- Her Majesty Queen Mathilde of the Belgians attended the Royal Cremation Ceremony of the late King Bhumibol Adulyadej at the Royal Crematorium in Bangkok, 2017. ---- Sa Majesté la Reine Mathilde des Belges a participé à la Cérémonie de la Crémation Royale du défunt Roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande au Crematorium Royal en Bangkok, 2017. ---- Hare Majesteit de Koningin Mathilde der Belgen aan de Koninklijke Crematieceremonie van de Koning Bhumibol Adulyadej in het Koninklijk Crematorium te Bangkok, 2017. ---- Ihre Majestät die Königin Mathilde der Belgier bei der Königlichen Feuerbestattung des Königs Bhumibol Adulyadej im Königlichen Krematorium in Bangkok, 2017. ----#queenmathilde #reinemathilde #koninginmathilde #königinmathilde #belgianroyals #belgianroyalfamily #monarchiebelge #palaisroyal #koninklijkhuis #belgium #belgique #belgië #belgien #ในหลวง #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #bhumiboladulyadej #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇧🇪🇧🇪🇹🇭
20 มกราคม 2560 วันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

#ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
20 มกราคม 2560 วันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ #ในหลวง #พระเจ้าอยู่หัว #รักในหลวง #เรารักในหลวง #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #kingrama9 #kingofthailand #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #welovetheking #ourbelovedking #thegreatestking #ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย #ฉันเกิดในรัชกาลที่9 #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9 #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #คิดถึงพ่อ #คิดถึงในหลวง
🇧🇪🇹🇭🇹🇭🇧🇪
เจ้าฟ้าชายฟิลิปป์ และเจ้าหญิงมาธิลด์ ดยุคและดัชเชสแห่งบราบันท์ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เมื่อปีค.ศ. 2013
----
The then Prince Philippe and Princess Mathilde, Duke and Duchess of Brabant met the late King Bhumibol Adulyadej at Siriraj Hospital in Bangkok, 2013.
----
Prince Philippe et la Princesse Mathilde, Duc et Duchesse de Brabant ont rencontre avec le défunt Roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande à l’Hôpital Siriraj en Bangkok, 2013.
----
Prins Filip en Prinses Mathilde, Hertog en Hertogin van Brabant ontmoetten de overleden Koning Bhumibol Adulyadej van Thailand in het Ziekenhuis Siriraj te Bangkok, 2013.
----
Prinz Philippe und Prinzessin Mathilde, Herzog und Herzogin von Brabant trafen den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej von Thailand in Siriraj Krankenhaus in Bangkok, 2013.
----
#queenmathilde #reinemathilde #koninginmathilde #königinmathilde #belgianroyals #belgianroyalfamily #monarchiebelge #palaisroyal #koninklijkhuis #belgium #belgique #belgië #belgien #ในหลวง #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #bhumiboladulyadej #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇧🇪🇧🇪🇹🇭
🇧🇪🇹🇭🇹🇭🇧🇪 เจ้าฟ้าชายฟิลิปป์ และเจ้าหญิงมาธิลด์ ดยุคและดัชเชสแห่งบราบันท์ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เมื่อปีค.ศ. 2013 ---- The then Prince Philippe and Princess Mathilde, Duke and Duchess of Brabant met the late King Bhumibol Adulyadej at Siriraj Hospital in Bangkok, 2013. ---- Prince Philippe et la Princesse Mathilde, Duc et Duchesse de Brabant ont rencontre avec le défunt Roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande à l’Hôpital Siriraj en Bangkok, 2013. ---- Prins Filip en Prinses Mathilde, Hertog en Hertogin van Brabant ontmoetten de overleden Koning Bhumibol Adulyadej van Thailand in het Ziekenhuis Siriraj te Bangkok, 2013. ---- Prinz Philippe und Prinzessin Mathilde, Herzog und Herzogin von Brabant trafen den verstorbenen König Bhumibol Adulyadej von Thailand in Siriraj Krankenhaus in Bangkok, 2013. ----#queenmathilde #reinemathilde #koninginmathilde #königinmathilde #belgianroyals #belgianroyalfamily #monarchiebelge #palaisroyal #koninklijkhuis #belgium #belgique #belgië #belgien #ในหลวง #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #kingbhumibol #kingbhumiboladulyadej #bhumiboladulyadej #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #ไทย #ประเทศไทย #thailand 🇹🇭🇧🇪🇧🇪🇹🇭
นิตยสารแพรว ฉบับครบรอบ 88 ปี ร.9 
สภาพใหม่ มีหลายเล่ม สั่งซื้อได้จนกว่าจะหมด 
เป็นอีกเล่มที่มีเสียงสะท้อนจากนักสะสมชมว่าทำได้ดีมาก ทั้งเนื้อหาและภาพในเล่ม
170 ส่ง 30 สั่งซื้อหลายเล่มคิดค่าส่งเพิ่มเล่มละ 10 บาท (หนังสือหนักเกือบกิโล) ส่งเป็นสิ่งตีพิมพ์ลงทะเบียน 
ด่วน! มีจำนวนจำกัด #แพรว #ขาย #ขายของ #นิตยสารแพรว #นิตยสาร #ในหลวง #ขายหนังสือ #ร.9 #หนังสือสะสม
นิตยสารแพรว ฉบับครบรอบ 88 ปี ร.9 สภาพใหม่ มีหลายเล่ม สั่งซื้อได้จนกว่าจะหมด เป็นอีกเล่มที่มีเสียงสะท้อนจากนักสะสมชมว่าทำได้ดีมาก ทั้งเนื้อหาและภาพในเล่ม 170 ส่ง 30 สั่งซื้อหลายเล่มคิดค่าส่งเพิ่มเล่มละ 10 บาท (หนังสือหนักเกือบกิโล) ส่งเป็นสิ่งตีพิมพ์ลงทะเบียน ด่วน! มีจำนวนจำกัด #แพรว #ขาย #ขายของ #นิตยสารแพรว #นิตยสาร #ในหลวง #ขายหนังสือ #ร.9 #หนังสือสะสม
ตัวอย่างผลงาน กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9 ร.9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีไฟล์ภาพ HD ในหลวง ร.9 และพระราชินี สวยๆมากมาย ทั้งใส่กรอบพร้อมขาย หรือสั่งทำตามแบบที่ต้องการ. งานปราณีตสวยงาม. สั่งทำได้ทั้งขนาดเล็ก 4x6 นิ้ว จนถึง ขนาดใหญ่ 2-3เมตร ราคาไม่แพง 
ติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 
website: www.bangkokframe.com 
Email : sales@bangkokframe.com 
Facebook Facebook.com/bangkokframe 
Line@ :@bangkokframe
 IG : bangkokframe
.
.
.
.
.
.
.
 #ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบสวยๆ #ร.9 #รูปในหลวงสวยๆ #ราชินี #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #Thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ภาพในหลวงหายาก #ภูมิพล #พระราชา
ตัวอย่างผลงาน กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9 ร.9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีไฟล์ภาพ HD ในหลวง ร.9 และพระราชินี สวยๆมากมาย ทั้งใส่กรอบพร้อมขาย หรือสั่งทำตามแบบที่ต้องการ. งานปราณีตสวยงาม. สั่งทำได้ทั้งขนาดเล็ก 4x6 นิ้ว จนถึง ขนาดใหญ่ 2-3เมตร ราคาไม่แพง ติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com Email : sales@bangkokframe .com Facebook Facebook.com/bangkokframe [email protected] :@bangkokframe IG : bangkokframe . . . . . . .#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบสวยๆ #ร.9 #รูปในหลวงสวยๆ #ราชินี #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #Thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ภาพในหลวงหายาก #ภูมิพล #พระราชา
The Royal Crematorium for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej
The Royal Crematorium for His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej
เมื่อวานกำลังคิดว่าธนบัตรที่ระลึก
ขาดแค่แบงค์พันแบบเดียวแล้ว
ที่ยังหาไม่เจอสักที จนคิดว่าคงไม่เจอแล้วล่ะ .
.
เพิ่งกดตังค์เมื่อกี้ ออกมาเป็นแบงค์พัน
ธนบัตรที่ระลึกหมดเลย 4 ใบ 
เป็นบุญของลูกจริงๆ ✨✨✨
.
#photography #photo #photostagram #healthylife#happylife #omg_thai #thailand #thailandonly #happy #beauty #beautiful #scenery #Memory #photooftheday #photoshoot #today#photoflower#naturephotography #beautiful #king #money #ธนบัตร #ที่ระลึก #เรารักในหลวง #ธนบัตรที่ระลึก #ในหลวง #รัชกาลที่9 #ในหลวงของเรา #พ่อของแผ่นดิน
เมื่อวานกำลังคิดว่าธนบัตรที่ระลึก ขาดแค่แบงค์พันแบบเดียวแล้ว ที่ยังหาไม่เจอสักที จนคิดว่าคงไม่เจอแล้วล่ะ . . เพิ่งกดตังค์เมื่อกี้ ออกมาเป็นแบงค์พัน ธนบัตรที่ระลึกหมดเลย 4 ใบ เป็นบุญของลูกจริงๆ ✨✨✨ .#photography #photo #photostagram #healthylife #happylife #omg_thai #thailand #thailandonly #happy #beauty #beautiful #scenery #Memory #photooftheday #photoshoot #today #photoflower #naturephotography #beautiful #king #money #ธนบัตร #ที่ระลึก #เรารักในหลวง #ธนบัตรที่ระลึก #ในหลวง #รัชกาลที่9 #ในหลวงของเรา #พ่อของแผ่นดิน
กรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีภาพในหลวงสวยๆ ใส่กรอบพร้อมขายให้เลือกมากมาย. งานปราณีตสวยงาม. สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด มีรูปดิจิตอลไฟล์ใหญ่ให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com 
Email : sales@bangkokframe.com Facebook.com/bangkokframe Line@ :@bangkokframe 
IG : bangkokframe .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบรูปสวยๆ #ร.9 #รัชกาลที่9 #ภาพในหลวงหายาก #ราชินี #ภูมิพล #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ความทรงจำ #ข้ารองพระบาท #รักในหลวง
กรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีภาพในหลวงสวยๆ ใส่กรอบพร้อมขายให้เลือกมากมาย. งานปราณีตสวยงาม. สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด มีรูปดิจิตอลไฟล์ใหญ่ให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com Email : sales@bangkokframe .com Facebook.com/bangkokframe [email protected] :@bangkokframe IG : bangkokframe . . . . . . . . . . . .#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบรูปสวยๆ #ร.9 #รัชกาลที่9 #ภาพในหลวงหายาก #ราชินี #ภูมิพล #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ความทรงจำ #ข้ารองพระบาท #รักในหลวง
ทรงมีพระนามเมื่อแรกประสูติในสูติบัตรว่า
ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงผนวชในนาม
ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงผนวชในนาม "ภูมิพโล ภิกขุ" ณ.วัดบวรนิเวศวรวิหาร ๒๕๐๘ ทรงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์#พระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่9 #หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสพระเกจิอาจารย์ #รูปเหมือนพระเกจิ #พระบูชารูปเหมือนพระเกจิ #รูปปั้น #รูปเหมือน #รูปหล่อ #พระเกจิอาจารย์ #ในหลวง สอบถามเพิ่มเติม โทร.082-6942455 Line id : sherry_cc www.facebook.com/yingcharoen99/inbox
กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จย่า ที่ร้านบางกอกเฟรมมีภาพในหลวงสวยๆ ใส่กรอบพร้อมขายให้เลือกมากมาย. งานปราณีตสวยงาม. สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด มีรูปดิจิตอลไฟล์ใหญ่ให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com 
Email : sales@bangkokframe.com Facebook.com/bangkokframe Line@ :@bangkokframe 
IG : bangkokframe .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบรูปสวยๆ #ร.9 #รัชกาลที่9 #ภาพในหลวงหายาก #ราชินี #ภูมิพล #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ความทรงจำ #ข้ารองพระบาท #รักในหลวง
กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จย่า ที่ร้านบางกอกเฟรมมีภาพในหลวงสวยๆ ใส่กรอบพร้อมขายให้เลือกมากมาย. งานปราณีตสวยงาม. สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด มีรูปดิจิตอลไฟล์ใหญ่ให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com Email : sales@bangkokframe .com Facebook.com/bangkokframe [email protected] :@bangkokframe IG : bangkokframe . . . . . . . . . . . .#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบรูปสวยๆ #ร.9 #รัชกาลที่9 #ภาพในหลวงหายาก #ราชินี #ภูมิพล #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ความทรงจำ #ข้ารองพระบาท #รักในหลวง
กรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีภาพในหลวงสวยๆ ใส่กรอบพร้อมขายให้เลือกมากมาย. งานปราณีตสวยงาม. สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด มีรูปดิจิตอลไฟล์ใหญ่ให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com 
Email : sales@bangkokframe.com Facebook.com/bangkokframe Line@ :@bangkokframe 
IG : bangkokframe .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบรูปสวยๆ #ร.9 #รัชกาลที่9 #ภาพในหลวงหายาก #ราชินี #ภูมิพล #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ความทรงจำ #ข้ารองพระบาท #รักในหลวง
กรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีภาพในหลวงสวยๆ ใส่กรอบพร้อมขายให้เลือกมากมาย. งานปราณีตสวยงาม. สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด มีรูปดิจิตอลไฟล์ใหญ่ให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com Email : sales@bangkokframe .com Facebook.com/bangkokframe [email protected] :@bangkokframe IG : bangkokframe . . . . . . . . . . . .#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบรูปสวยๆ #ร.9 #รัชกาลที่9 #ภาพในหลวงหายาก #ราชินี #ภูมิพล #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ความทรงจำ #ข้ารองพระบาท #รักในหลวง
กรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีภาพในหลวงสวยๆ ใส่กรอบพร้อมขายให้เลือกมากมาย. งานปราณีตสวยงาม. สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด มีรูปดิจิตอลไฟล์ใหญ่ให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com 
Email : sales@bangkokframe.com Facebook.com/bangkokframe Line@ :@bangkokframe 
IG : bangkokframe .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบรูปสวยๆ #ร.9 #รัชกาลที่9 #ภาพในหลวงหายาก #ราชินี #ภูมิพล #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ความทรงจำ #ข้ารองพระบาท #รักในหลวง
กรอบรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระราชินี ที่ร้านบางกอกเฟรมมีภาพในหลวงสวยๆ ใส่กรอบพร้อมขายให้เลือกมากมาย. งานปราณีตสวยงาม. สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด มีรูปดิจิตอลไฟล์ใหญ่ให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง สนใจติดต่อได้ที่ 086-521-5000, 02-718-7001 website: www.bangkokframe.com Email : sales@bangkokframe .com Facebook.com/bangkokframe [email protected] :@bangkokframe IG : bangkokframe . . . . . . . . . . . .#ร้านกรอบรูป #ขายกรอบรูป #ทำกรอบรูป #ขายภาพ #ขายรูป #รูปในหลวง #กรอบรูปในหลวง #กรอบรูปสวยๆ #ร.9 #รัชกาลที่9 #ภาพในหลวงหายาก #ราชินี #ภูมิพล #พระบรมฉายาลักษณ์ #ในหลวง #king #queen #thaiking #พ่อหลวง #ภาพในหลวง #ภาพวาดในหลวง #ภาพถ่ายในหลวง #ความทรงจำ #ข้ารองพระบาท #รักในหลวง
17 มกราคม 
#วันโคนมแห่งชาติ #พระบิดาแห่งโคนมไทย
🙏🙏🙏
:
17 มกราคม #วันโคนมแห่งชาติ #พระบิดาแห่งโคนมไทย 🙏🙏🙏 : " เทิดไว้เหนือเกล้า " พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏❤❤❤ :#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1705793976143914&id=790953437627977
🙏💛🙏💖🙏🌼
:
🙏💛🙏💖🙏🌼 : " เทิดไว้เหนือเกล้า " พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏❤❤❤ :#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
🙏💛🙏💖🙏🌼
:
🙏💛🙏💖🙏🌼 : " เทิดไว้เหนือเกล้า " พระผู้เป็นพลังแผ่นดิน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกไว้ในใจตลอดกาล ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมศิระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 🙏🙏🙏❤❤❤ :#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ #รัชกาลที่9 #รัชกาลที่๙ #พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย #เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย #พระผู้เป็นนิรันดร์ #พระจักรีนิวัตฟ้า #คิดถึงคนบนฟ้า #คิดถึงพ่อ #ตามรอยพ่อ #พอเพียง #welovekingbhumibol #kingbhumibol #kingrama9 #followthefather #ourbelovedking #ในหลวง #เรารักในหลวง #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
หลายคนคงเคยได้อ่านเรื่องราวของประโยคคุ้นตาเหล่านี้ แต่รู้หรือไม่ว่าในหลวง ร.9 ทรงมีรับสั่งแบบนี้กับครูหลายคน ในหลายโอกาส 
วันนี้... วันที่ท่านอยู่ไกลกว่าเดิม เราจึงขอหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าอีกครั้ง เพราะเราอยากให้ทุกคนกลับมามองเห็นความสำคัญของครู...ดังที่ท่านมองเห็น

ร่วมกัน สานต่อที่พ่อทำ (ทรงมีพระราชดำรัส “เป็นครูใช่ไหม เราฝากเด็กๆด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” กับ ครูสุวิทย์ อนันตะ อดีตครูบำนาญ จ.สุโขทัย
“ครู...ตัวฉันอยู่ไกล ฝากดูแลเด็ก ๆ ด้วย” กับ ครูเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง ในพื้นที่บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
“ถ้าครูทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ครูก็จะอบรมบ่มนิสัยของนักเรียนได้ด้วยความรักความเมตตาของความเป็นครู...ฝากไว้ด้วย ถ้ามีปัญหาอย่างใด ก็อย่าได้ไล่เด็กเขาออกจากโรงเรียน” กับครูตู้ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ อดีตอาจารย์โรงเรียนวังไกลกังวล)
สวัสดีวันครูครับ 🙏🏻 เรียบเรียงจาก
- ข่าวจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 11 ธันวาคม 2559 - ข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ 31 ต.ค. 2559
- สารคดีชุด ประพาสต้นบนดอย โดยบริษัทพาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน)

#LongLiveTheKing #KingOfKing #KingOfThailand #King #King9 #Bhumibol #Adulyadej #KingBhumibolAdulyadej #KingBhumibol #RamaIXofThailand #LoveKing #ThaiRoyal #ThaiRoyalFamily #ทรงพระเจริญ #พ่อของแผ่นดิน #พ่อของฉัน #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙ #ฉันรักพระเจ้าอยู่หัว #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ #เรารักในหลวง #เรารักพระเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่9 #ในหลวง #พระราชา #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #ภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #พ่อหลวง
หลายคนคงเคยได้อ่านเรื่องราวของประโยคคุ้นตาเหล่านี้ แต่รู้หรือไม่ว่าในหลวง ร.9 ทรงมีรับสั่งแบบนี้กับครูหลายคน ในหลายโอกาส วันนี้... วันที่ท่านอยู่ไกลกว่าเดิม เราจึงขอหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าอีกครั้ง เพราะเราอยากให้ทุกคนกลับมามองเห็นความสำคัญของครู...ดังที่ท่านมองเห็น ร่วมกัน สานต่อที่พ่อทำ (ทรงมีพระราชดำรัส “เป็นครูใช่ไหม เราฝากเด็กๆด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” กับ ครูสุวิทย์ อนันตะ อดีตครูบำนาญ จ.สุโขทัย “ครู...ตัวฉันอยู่ไกล ฝากดูแลเด็ก ๆ ด้วย” กับ ครูเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง ในพื้นที่บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง “ถ้าครูทุกคนมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ครูก็จะอบรมบ่มนิสัยของนักเรียนได้ด้วยความรักความเมตตาของความเป็นครู...ฝากไว้ด้วย ถ้ามีปัญหาอย่างใด ก็อย่าได้ไล่เด็กเขาออกจากโรงเรียน” กับครูตู้ ณรงค์ฤทธิ์ ศักดารณรงค์ อดีตอาจารย์โรงเรียนวังไกลกังวล) สวัสดีวันครูครับ 🙏🏻 เรียบเรียงจาก - ข่าวจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 11 ธันวาคม 2559 - ข่าวจากเว็บไซต์ไทยรัฐ 31 ต.ค. 2559 - สารคดีชุด ประพาสต้นบนดอย โดยบริษัทพาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) #LongLiveTheKing #KingOfKing #KingOfThailand #King #King9 #Bhumibol #Adulyadej #KingBhumibolAdulyadej #KingBhumibol #RamaIXofThailand #LoveKing #ThaiRoyal #ThaiRoyalFamily #ทรงพระเจริญ #พ่อของแผ่นดิน #พ่อของฉัน #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป #ฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่๙ #ฉันรักพระเจ้าอยู่หัว #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ #เรารักในหลวง #เรารักพระเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่9 #ในหลวง #พระราชา #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #ภูมิพลอดุลยเดช #น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ #พ่อหลวง
🍀สินค้าพร้อมส่ง🍀
한국에 의해 설계된

2Sister Made, Navy Urban Cuties Vintage Dress
เดรสสั้นลุคน่ารักสดใส เนื้อผ้าchiffon แต่งปักลวดลายเกร๋ช่วงแขนและอกด้านหน้าสวยมากๆจ้า ดีเทลแขนสามส่วน ปลายแขนจั้มแต่งลูกไม้ระบาย ช่วงคอแต่งเชือกผูกโบว์เกร๋ๆ เอวเป็นยางยืดใส่ง่ายค่ะ งานป้าย2Sister สินค้านำเข้างานพรีเมียมนะคะ Cutting/Pattern สวยเป๊ะ งานเย็บเนี๊ยบ ใส่แล้วสวยเหมือนแบบเลยค่ะ Quality Confirm by 2Sister จ้า 
Color: photo color

Detail:

อก(bust) (squared free)
วงแขน(sleeve circumference) 20
ความยาวแขน (sleeve length) 18
เอว(waist) (squared free)
สะโพก(hip) (squared free)
ความยาวชุด(total length) 33

ราคา 690.- สนใจสั่งซื้อ สอบถามได้นะคะ 😘
Line : perfect_dreamer

และทาง inbox ได้ตลอดนะคะ 😚😚😚 ค่าจัดส่ง 🚀🚀🚀
Ems 50 บาท
ลงทะเบียน 30 บาท

IG : Styles_by_2sister

เพจร้าน Facebook : Styles_by_2sister

https://www.facebook.com/Styles-by-2Sister-1103150873081380/

#ชุดขาวดำ#ชุดดำ#ชุดขาว#ชุดไว้อาลัย#ในหลวง
#ไว้ทุกข์#เสื้อผ้าขาวดำ#เสื้อผ้า#กระโปรง#กระโปรงยาว#เสื้อ#ชุดเดรส#ชุดออกงาน#กางเกง#เสื้อผ้าดารา#เสื้อผ้าแบรนด์เนม#เดรส#ชุดดาราใส่#ชุดลูกไม้#dress#เดรสสั้น#เดรสยาว#เกาะอก#สายเดี่ยว#เสื้อคลุม#ยีนต์#กางเกง#กางเกงขาสั้น#กางเกงขายาว#เสื้อกันหนาวเสื้อไหมพรม
🍀สินค้าพร้อมส่ง🍀 한국에 의해 설계된 2Sister Made, Navy Urban Cuties Vintage Dress เดรสสั้นลุคน่ารักสดใส เนื้อผ้าchiffon แต่งปักลวดลายเกร๋ช่วงแขนและอกด้านหน้าสวยมากๆจ้า ดีเทลแขนสามส่วน ปลายแขนจั้มแต่งลูกไม้ระบาย ช่วงคอแต่งเชือกผูกโบว์เกร๋ๆ เอวเป็นยางยืดใส่ง่ายค่ะ งานป้าย2Sister สินค้านำเข้างานพรีเมียมนะคะ Cutting/Pattern สวยเป๊ะ งานเย็บเนี๊ยบ ใส่แล้วสวยเหมือนแบบเลยค่ะ Quality Confirm by 2Sister จ้า Color: photo color Detail: อก(bust) (squared free) วงแขน(sleeve circumference) 20 ความยาวแขน (sleeve length) 18 เอว(waist) (squared free) สะโพก(hip) (squared free) ความยาวชุด(total length) 33 ราคา 690.- สนใจสั่งซื้อ สอบถามได้นะคะ 😘 Line : perfect_dreamer และทาง inbox ได้ตลอดนะคะ 😚😚😚 ค่าจัดส่ง 🚀🚀🚀 Ems 50 บาท ลงทะเบียน 30 บาท IG : Styles_by_2sister เพจร้าน Facebook : Styles_by_2sister https://www.facebook.com/Styles-by-2Sister-1103150873081380/ #ชุดขาวดำ #ชุดดำ #ชุดขาว #ชุดไว้อาลัย #ในหลวง #ไว้ทุกข์ #เสื้อผ้าขาวดำ #เสื้อผ้า #กระโปรง #กระโปรงยาว #เสื้อ #ชุดเดรส #ชุดออกงาน #กางเกง #เสื้อผ้าดารา #เสื้อผ้าแบรนด์เนม #เดรส #ชุดดาราใส่ #ชุดลูกไม้ #dress #เดรสสั้น #เดรสยาว #เกาะอก #สายเดี่ยว #เสื้อคลุม #ยีนต์ #กางเกง #กางเกงขาสั้น #กางเกงขายาว #เสื้อกันหนาวเสื้อไหมพรม
ภาพนูนต่ำ ประติมากรรม
ภาพนูนต่ำ ประติมากรรม "พ่อของแผ่นดิน" โดย อาจารย์ราชัน แสงทอง สร้างจากหินอ่อนเทียม มีสีขาว และสีดำ ขนาดราว 50*40 cm. มาพร้อมกรอบทองทำสี สวยล้ำ สร้างน้อยเพียง 99 ชุด ในแต่ละสี ॐ สนใจ inbox หรือ 095-116-5955 --------- ติดต่อเรา (Contact Us) Mobile: 095-116-5955 Line ID: @theamuletthailand IG: theamuletthailand #TheAmuletThailand #Amulet #泰国护身符 #พระเครื่อง #TH #Thailand #พ่อของแผ่นดิน #ในหลวง