#تخت__گاز

Popular

شما نمیتوانید به گذشته برگزدید و آغاز جدیدی بسازید، اما میتونی الان شروع کنی و یک پایان جدید بسازید!

#خدا#ایران#پایدار#تهران#شکست#پیروزی#موفقیت#برنده#بازنده#امید#انگیزشی#ویدیو_انگیزشی #تخت__گاز#وطن#پول#ارتش_امید#iran#god#success#proud#winner#lose#tehran#takhte__gaz#motivation#motivate#successful #A__M
بی سر و صدا تلاش کن،اجازه بده موفقیت خودش سر و صدا کنه...
#موفقیت#تخت__گاز#پیروزی#تلاش#ناامیدی#اراده
بعضی وقتا آدما اینقدر مشکلاتشونو میریزن تو خودشون که نه تنها مشکلی رو حل نمیکنه گاهی اوقات خودشم مشکل درست میکنه،بعضی چیزا رو باید داد زد،باید گفت...
#ایران #امید#موفقیت#تلاش#تهران#پایدار#پیروزی#خدا#فریاد#قوی#تخت__گاز#ارتش_امید#تخت_گاز#هدف#success#winner#justdoit #nopainnogain #lose#roar#god#smile#iran#islam#A__M
بعضی وقتا آدما اینقدر مشکلاتشونو میریزن تو خودشون که نه تنها مشکلی رو حل نمیکنه گاهی اوقات خودشم مشکل درست میکنه،بعضی چیزا رو باید داد زد،باید گفت...#ایران #امید #موفقیت #تلاش #تهران #پایدار #پیروزی #خدا #فریاد #قوی #تخت__گاز #ارتش_امید #تخت_گاز #هدف #success #winner #justdoit #nopainnogain #lose #roar #god #smile #iran #islam #A__M
برای رسیدن به رویاهات از هیچی دریغ نکن و به هر حرفهایی که بقیه پشتت میزن توجه نکن...
مهم اینه که تو می خوای و بهش میرسی...
#ایران#تهران#پایدار#موفقیت#انگیزشی#برد#باخت#شکست#پیروزی#تلاش#ویدیو_انگیزشی #آنتونی_رابینز #تخت__گاز#ارتش_امید#تخت_گاز#motivation#iran#islam#tehran#winner#lose#god#nopainnogain #takhte__gaz#360#doit#try#talent#A__M
برای رسیدن به رویاهات از هیچی دریغ نکن و به هر حرفهایی که بقیه پشتت میزن توجه نکن... مهم اینه که تو می خوای و بهش میرسی...#ایران #تهران #پایدار #موفقیت #انگیزشی #برد #باخت #شکست #پیروزی #تلاش #ویدیو_انگیزشی #آنتونی_رابینز #تخت__گاز #ارتش_امید #تخت_گاز #motivation #iran #islam #tehran #winner #lose #god #nopainnogain #takhte__gaz #360 #doit #try #talent #A__M

Recents

شما نمیتوانید به گذشته برگزدید و آغاز جدیدی بسازید، اما میتونی الان شروع کنی و یک پایان جدید بسازید!

#خدا#ایران#پایدار#تهران#شکست#پیروزی#موفقیت#برنده#بازنده#امید#انگیزشی#ویدیو_انگیزشی #تخت__گاز#وطن#پول#ارتش_امید#iran#god#success#proud#winner#lose#tehran#takhte__gaz#motivation#motivate#successful #A__M
من هرچیزی که در توانم باشه رو انجام میدم.
هر روز و هر روز!

#ایران#تهران#موفقیت#برنده#پیروزی#پایدار#امید#شکست#انگیزشی#ویدیوی_انگیزشی #تخت__گاز#ارتش_امید#تلاش#motivation#iran#tehran#god#success#winner#lose#win#takhte__gaz#360#A__M

Join our canal: 📢📢 https://t.me/takhtegaz360 📢📢
چی جوری انتظار داری ببری وقتی حتی شانست رو امتحان هم نکنی؟
باختن مقابل پیروزی نیست،
بخشی از پیروزیه!

#ایران#تهران#موفقیت#برنده#پیروزی#پایدار#امید#شکست#انگیزشی#ویدیوی_انگیزشی #تخت__گاز#ارتش_امید#تلاش#motivation#iran#tehran#god#success#winner#lose#win#takhte__gaz#360#A__M

Join our canal: 📢📢 https://t.me/takhtegaz360 📢📢
چی جوری انتظار داری ببری وقتی حتی شانست رو امتحان هم نکنی؟ باختن مقابل پیروزی نیست، بخشی از پیروزیه! #ایران #تهران #موفقیت #برنده #پیروزی #پایدار #امید #شکست #انگیزشی #ویدیوی_انگیزشی #تخت__گاز #ارتش_امید #تلاش #motivation #iran #tehran #god #success #winner #lose #win #takhte__gaz #360 #A__M Join our canal: 📢📢 https://t.me/takhtegaz360 📢📢
و یادت باشه این مهم نیست که قدم‌هات کوتاه و آهسته باشن. 
مهم اینه هرچقدر آروم ولی رو به جلو حرکت کنی!

شروع #آغاز #ورزش #جنگ #ایران #امید#موفقیت#تلاش#تهران#پایدار#پیروزی#خدا#فریاد#قوی#تخت__گاز#ارتش_امید#تخت_گاز#هدف#success#winner#justdoit #nopainnogain #lose#roar#god#smile#iran#tehran #A__M
یادت نره که زندگی مثل یه بازی میمونه، این بازیه توِ، یه طوری 
بازی کن که حتما ببری!

شروع #آغاز #ورزش #جنگ #ایران #امید#موفقیت#تلاش#تهران#پایدار#پیروزی#خدا#فریاد#قوی#تخت__گاز#ارتش_امید#تخت_گاز#هدف#success#winner#justdoit #nopainnogain #lose#roar#god#smile#iran#tehran #A__M
البته قطعا به فکر رویاهات بودن اصلا چیزه بدی نیست ولی در مسیر رسیدن به رویاهات، زندگی بقیه رو خراب کردن و به هر کس و ناکسی آسیب رسوندن ... #شروع #آغاز #ورزش #جنگ #ایران #امید#موفقیت#تلاش#تهران#پایدار#پیروزی#خدا#فریاد#قوی#تخت__گاز#ارتش_امید#تخت_گاز#هدف#success#winner#justdoit #nopainnogain #lose#roar#god#smile#iran#tehran #A__M
البته قطعا به فکر رویاهات بودن اصلا چیزه بدی نیست ولی در مسیر رسیدن به رویاهات، زندگی بقیه رو خراب کردن و به هر کس و ناکسی آسیب رسوندن ... #شروع #آغاز #ورزش #جنگ #ایران #امید #موفقیت #تلاش #تهران #پایدار #پیروزی #خدا #فریاد #قوی #تخت__گاز #ارتش_امید #تخت_گاز #هدف #success #winner #justdoit #nopainnogain #lose #roar #god #smile #iran #tehran #A__M